การประชุมระดับชาติเพศวิถีศึกษา ครั้งที่ 5

รัฐ ประหาร เพศ   
(States, Suffocating, Sexuality)

วันที่ 19-20 ตุลาคม พ.ศ. 2558

สถานที่ ห้องคอนเวนชั่น ฮอลล์ แอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท 11  กรุงเทพมหานคร


การประชุมระดับชาติเพศวิถีศึกษา ครั้งที่ 4

สาธารณะ รัฐ เซ็กส์
(Public, State, Sexuality)

วันที่ 22-23 สิงหาคม พ.ศ. 2556

สถานที่ ห้องภาณุรังษี โรงแรมเดอะรอยัลริเวอร์  กรุงเทพมหานคร


 

การประชุมระดับชาติเพศวิถีศึกษา ครั้งที่ 3

จุดเปลี่ยนเรื่องเพศประเทศไทย 

วันที่ 15-16 กันยายน พ.ศ. 2554 ณช

สถานที่ ห้องภาณุรังษี โรงแรมเดอะรอยัลริเวอร์  กรุงเทพมหานคร


 

การประชุมระดับชาติเพศวิถีศึกษา ครั้งที่ 2

เพศวิถีศึกษา กับ เพศวิถีปฏิบัติ ในสังคมไทย
(Sexuality: Knowledge and Practices in Thai Society)

วันที่ 25-27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 

สถานที่ ห้องภาณุรังษี โรงแรมเดอะรอยัลริเวอร์  กรุงเทพมหานคร


 

การประชุมระดับชาติเพศวิถีศึกษา ครั้งที่ 1

วิพากษ์องค์ความรู้และธรรมเนียมปฏิบัติเรื่องเพศวิถีศึกษาในสังคมไทย

วันที่ 7-8 มกราคม พ.ศ. 2551 

สถานที่ ห้องประชุมประภาศน์ อวยชัย ตึกเอนกประสงค์ ชั้น 4 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ กรุงเทพมหานคร