หนัง ‘Vessel : เรือเสรีภาพเพื่อเสียงผู้หญิง’ กับสิทธิการทำแท้ง

หนัง ‘Vessel : เรือเสรีภาพเพื่อเสียงผู้หญิง’ กับสิทธิการทำแท้ง

วันอาทิตย์ที่ 27 กันยายน 2558 เวลา 15.00 น.-17.00 น.

ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

‘Vessel’ เป็นภาพยนตร์สารคดีที่นำเสนอเรื่องราวการต่อสู้เพื่อสิทธิผู้หญิงกับการจัดการร่างกายตัวเองในประเด็นการทำแท้ง กำกับภาพยนตร์โดย ‘Diana Whitten’ นำเสนอออกมาในรูปแบบสารคดีที่ถ่ายทอดจากเหตุการณ์จริงในการต่อสู้ของ ‘รีเบคก้า กอมเปิร์ท’ แพทย์หญิงชาวเนเธอร์แลนด์ และทีมของเธอที่เป็นผู้หญิงทั้งหมด พวกเธอใช้เรือในการเดินทางไปยังทั่วโลก ภายใต้ชื่อองค์กรว่า ‘Women on Waves’

เธอคือผู้ที่ทำงานเพื่อช่วยให้ผู้หญิงในประเทศที่การทำแท้งเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมาย ได้เข้าถึงบริการการยุติการตั้งครรภ์อย่างปลอดภัย โดยเธอนำเรือซึ่งทำเป็นคลินิคให้บริการยุติการตั้งครรภ์ ไปลอยลำในน่านน้ำสากล ติดกับประเทศนั้น ๆ เพื่อให้ผู้หญิงลงเรือเล็กมารับบริการบนเรือ....สิ่งที่รีเบคก้าทำ ส่งผลต่อการเมืองในประเทศโปรตุเกส แก้ไขเปลี่ยนแปลงกฎหมายเกี่ยวกับการยุติการตั้งครรภ์...รีเบคก้าเดินทางไปทั่วโลก เพื่อบอกกับทุกคนว่า ผู้หญิงมีสิทธิที่จะตัดสินใจในเนื้อตัวร่างกายของตนเอง มีผู้หญิงมากมายที่ต้องเสียชีวิตไปจากการยุติการตั้งครรภ์โดยไม่ปลอดภัย เพราะกฎหมายที่เคร่งศีลธรรมในประเทศ....หลายที่เธอถูกขู่ ถูกต่อต้านโดยกลุ่มที่ไม่เห็นด้วยกับการยุติการตั้งครรภ์...

Read more: หนัง ‘Vessel : เรือเสรีภาพเพื่อเสียงผู้หญิง’ กับสิทธิการทำแท้ง

โครงการ Campus Tour จัดฉายภาพยนตร์สารคดี The Hunting Ground

ในสถาบันอุดมศึกษา พร้อมเสวนาหลังชมภาพยนตร์ ระหว่าง 1 สิงหาคม – 31 ตุลาคม 2559

ความรุนแรงทางเพศเกิดขึ้นได้กับผู้หญิงทุกวัย และในทุกสถานที่ อย่างไรก็ตาม ความรุนแรงทางเพศที่เกิดขึ้นในสถานศึกษายังเป็นประเด็นที่ได้รับความสนใจค่อนข้างน้อย เห็นได้จากการที่ประเทศไทยยังไม่มีงานวิจัยที่สามารถระบุได้ชัดเจนถึงขอบเขตและลักษณะเฉพาะของปัญหาดังกล่าว ขณะที่ในต่างประเทศ โดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกาในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา มีความสนใจและเกิดกระแสเรียกร้องให้สถาบันการศึกษาและสังคมวงกว้างให้ความสนใจกับปัญหาดังกล่าว โดยเฉพาะการเคลื่อนไหวที่ริเริ่มโดยนักศึกษามหาวิทยาลัยกลุ่มเล็ก ๆ ที่มีประสบการณ์ถูกล่วงละเมิดทางเพศโดยเพื่อนร่วมสถาบัน ซึ่งการเคลื่อนไหวดังกล่าวส่งผลให้สถาบันอุดมศึกษาหลายแห่งในสหรัฐอเมริกาหันมาใส่ใจให้ความสำคัญกับกับปัญหาดังกล่าว และเริ่มมีมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีความชัดเจนมากขึ้น

กระแสการเคลื่อนไหวที่กล่าวถึงข้างต้น คือที่มาของภาพยนตร์สารคดี The Hunting Ground ซึ่งฉายภาพปัญหาความรุนแรงทางเพศในมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นผลจากวัฒนธรรมเรื่องเพศในสังคม และวิถีของนักศึกษาที่ก้าวออกจากการดูแลของครอบครัวมาสู่การใช้ชีวิตด้วยตนเองในมหาวิทยาลัยในขณะที่ยังมีประสบการณ์ชีวิตค่อนข้างน้อย ภาพยนตร์ดังกล่าวยังนำเสนอข้อมูลจากงานวิจัยหลายชิ้น เกี่ยวกับสถานการณ์ความรุนแรงทางเพศในมหาวิทยาลัย และที่สำคัญ ภาพยนตร์นำเสนอเรื่องราวที่สร้างแรงบันดาลใจของนักศึกษากลุ่มเล็ก ๆ ที่เผชิญปัญหา และลุกขึ้นมาหาทางแก้ไข จนเกิดเป็นเครือข่ายนักศึกษาในหลายมหาวิทยาลัย และสามารถผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงระดับนโยบายของรัฐบาลกลางสหรัฐ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าว

Read more: โครงการ Campus Tour จัดฉายภาพยนตร์สารคดี The Hunting Ground