การประชุมขับเคลื่อนเชิงนโยบายเรื่อง
แชร์ต่อไป--เพื่อไม่ให้ผู้หญิงไทยตายจากการทำแท้ง
การขับเคลื่อนเพื่อสนับสนุนทางเลือกของผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อม ครั้งที่ 43

ที่มา https://www.youtube.com/watch?v=3HpWm4MO69Q